Velkommen

Fra 2014 har Nibe orkesteret Bongoes ændret besætning, og fortsætter med fornyede kræfter i en mere fleksibel udgave som trio eller kvartet, - alt efter om kunden / arrangøren ønsker tre eller fire musikere til sit arrangement.

Kapelmester Birger Jepsen oplyser, at ændringerne dels er en konsekvens af, at flere arrangører ønsker mere fleksibilitet, – både under spisning og dans, – dels, at sammensætningen giver flere muligheder for tilpasning efter engagementernes størrelse, 

Med den større fleksibilitet er orkestret i endnu højere grad klar til at efterkomme de mangeartede efterspørgsler, som nutiden kræver, også i mindre opsætninger. 

Sideløbende med Bongoes vil Birger fortsat pleje trompeten med musik til sølv & guldbryllup om morgenen, trompetspil i kirken til højtider, samt bryllupper og begravelser m.v.


 
 
 

B O N G O E S